Služby

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

1. Občanské právo
2. Obchodní právo
3. Insolvenční právo
4. Trestní právo
5. Rodinné právo