Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitém majetku

V likvidaci společnosti Zemědělské družstvo Plazy v likvidaci, IČ: 00105660, se sídlem Plazy  9, 293 01 Plazy nabízíme k prodeji následující majetek likvidované společnosti:
  • spoluvlastnický podíl ve výši 1/40 na pozemku par. č. 316/90 (orná půda) v celkové výměře 565 m2, zapsané na LV č. 360, k.ú. Židněves, obec Židněves
  • spoluvlastnický podíl ve výši 1/40 na pozemku par. č. 316/91 (orná půda) v celkové výměře 1 152 m2, zapsané na LV č. 160, k.ú. Židněves, obec Židněves
  • spoluvlastnický podíl ve výši 1/40 na pozemku par. č. 782/7 (vodní plocha), zapsané na LV č. 287, k.ú. Židněves, obec Židněves

Nabídky lze zaslat na: akprokop@seznam.cz