Advokátní kancelář

Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Prokopa byla založena v roce 2010. Svým klientům poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech právních oblastech, zejména pak v oblasti práva občanského, práva obchodního a práva trestního.

Mgr. Jiří Prokop je zároveň zapsán v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Klientům jsme tak rovněž schopni poskytnout poradenství a služby v oblasti insolvenčního práva.