JMPT a.s.

Z majetkové podstaty dlužníka JMPT a.s., IČ: 26768224, se sídlem Plečnikova 944, 149 00 Praha 4 Šeberov nabízíme k prodeji mimo dražbu:

movitý majetek označený v soupisu majetkové podstaty pod položkou číslo:
č. 4 – mycí a recyklační linka, typ WL-ET/500, výrobní č. 09006 1 ks
č. 5 – extruderová výrobní linka, typ SJ 100/35, výrobní č. SSE 09009 1 ks
č. 6 – extruderová výrobní linka, typ SJ 100/35, výrobní č. SSE 10006 1 ks

Cena dohodou musí být uhrazena předem.

IS si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.

Podrobné informace v soupisu majetkové podstaty společnosti JMPT a.s. v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz, MSPH 94 INS 8795/2011